Stevia's situatie in Japan

Na de tweede wereldoorlog werd Japan door de Amerikaanse overwinnaars bezet. Daardoor sloop na verloop van tijd ook de Amerikaanse manier van leven wat ongemerkt de Japanse samenleving binnen. Als gevolg daarvan werd steeds minder rijst gegeten en raakten steeds meer rijstboeren in de financiële problemen. Halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw begonnen een aantal Japanse boeren daarom koortsachtig naar een gewas te zoeken dat rijst kon vervangen als potentiële bron van inkomsten. Het bleek uit een inventarisatie dat Japan voor 100 procent afhankelijk was van de import van suiker en dat betekende uiteraard ook een gevoelig verlies van kostbare deviezen. De Japanse beleidsmakers kwamen al snel tot het inzicht dat het land gebaat was bij een gewas dat die afhankelijkheid van suiker structureel kon opheffen en kwamen bij hun zoektocht ook stevia tegen.

Japan pakte het daarom groot aan en al in 1954 begon het Japanse Ministerie van Landbouw een aantal projecten te organiseren. Planten, stekjes en zaadjes van de stevia werden vanuit Paraguay naar Japan overgebracht om er onderzoek aan te verrichten. Er moest immers eerst nog wel even wetenschappelijk bewezen worden dat de stevia ongevaarlijk was en bovendien in de specifiek Japanse klimatologische omstandigheden kon gedijen. De Japanse regering selecteerde een aantal streken in Japan waar vergelijkbare omstandigheden als die in Paraguay heersten om als proefvelden te dienen voor de teelt van stevia. Zelfs in omringende landen, zoals China en Korea, werden de teeltmogelijkheden onderzocht.

Japanse wetenschappers deden diepgravend onderzoek naar de veiligheid van stevia en concluderen uiteindelijk dat er geen schadelijke effecten van stevia bestaan. Met andere woorden: ze verklaarden stevia onomwonden voor gezond. Verder onderzoek toonde ook onomstotelijk aan dat stevia geen natuurlijk voorbehoedsmiddel was, niet kankerverwekkend was en geen mutaties in het menselijk DNA veroorzaakte.

Stevia werd daarna op basis van alle positieve onderzoeksresultaten door het Japanse Ministerie van Volksgezondheid daarna al snel en zonder enig voorbehoud geschikt verklaard voor gebruik in alle mogelijke voedingsmiddelen en dranken. Toen de Japanse overheid het gebruik van bepaalde kunstmatige zoetstoffen, waaronder aspartaam, in de jaren 60 van de vorige eeuw vervolgens verbood nam het gebruik van stevia in korte tijd enorm toe. Ondertussen wordt stevia al bijna 40 jaar probleemloos door miljoenen consumenten in Japan gebruikt en is er nimmer een gezondheidsklacht geuit door één van die miljoenen tevreden mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten