De toekomst van Stevia

Mensen gaan gemiddeld steeds minder bewegen en tegelijkertijd steeds ongezonder en calorierijker eten. Daardoor komen er steeds meer mensen bij die gezondheidproblemen krijgen door een groeiend overgewicht. Deze groep mensen krijgt in toenemende mate last van hart- en vaatziekten, beroerten, diabetes type 2 en ze omvatten zo’n 40 procent van alle kankergevallen.

Producenten van voedingsmiddelen reageren hierop door steeds meer producten op de markt te brengen die als een gezond alternatief kunnen gelden. Light-producten met minder zout, minder vet, minder suiker, minder calorieƫn moeten de doelgroep verleiden om meer en meer op hun eigen gezondheid te gaan letten. Ook de bezorgd geworden overheid is campagnes gestart om de bevolking opnieuw bewust te maken van de gevaren van een ongezonde levensstijl.

Het is ondertussen wel duidelijk geworden dat het probleem door alle betrokkenen moet worden aangepakt. Het ontheft de steeds zwaarder wordende consument niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om consequent te gaan kiezen voor een gezonder alternatief, maar ook producenten zouden misschien de productie van de dikmakende varianten van hun levensmiddelen gewoon moeten staken. Als er geen ongezond alternatief meer bestaat moet er uiteindelijk wel gezonder worden geconsumeerd.

Wereldwijd wordt stevia al lange tijd door miljoenen mensen probleemloos als gezonde zoetstof gebruikt. Als we het nu hebben over de Guarani-indianen in Paraguay of over de miljoenen consumenten in China en Japan, nergens zijn er ooit klachten ingediend over mogelijke schadelijke gevolgen. Integendeel zelfs: nogal wat gezondheidsclaims worden aan het gebruik van stevia toegedicht.

Maar veel toezichthoudende instanties in de westerse wereld hebben lange tijd in al hun wijsheid besloten dat stevia of onvoldoende onderzocht was of dat er onderzoeken bestonden waaruit bleek dat er gezondheidsrisico’s bestonden. Langzamerhand lijken die instanties echter in te zien dat stevia toch echt onschadelijk is voor het menselijk lichaam. Na AustraliĆ« en Nieuw Zeeland volgde eind 2008 de Verenigde Staten met het geven van toestemming. Tot slot was het de Europese Gemeenschap die eind 2011 groen licht gaf om de steviolglycosiden toe te laten als zoetstof in bepaalde voedingsmiddelen.

Andere landen hebben ondertussen allang ingezien dat de teelt van stevia grote economische voordelen kan opleveren voor de eigen agrarische sector en de verwerkende industrie. In China wordt de ene na de andere steviaplantage uit de grond gestampt.

Het is wel duidelijk dat stevia en steviosiden ook in Nederland een grote toekomst tegemoet zullen gaan.

[Fred de Vries]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten